Zientziak

BATXILERGOKO 1. MAILA LOMCE

    

IKASGAI TRONKALAK: Gaztelania eta literatura, Gorputz hezkuntza, Ingelesa, Matematika, Filosofia, Euskara, Erlijoa

                                  

MODALITATE IKASGAIAK:

                   Zientifiko-Teknikoa: Fisika eta Kimika, Marrazketa Teknikoa I

                   Osasun Zientziak: Fisika eta Kimika, Biologia

            IKASGAI ESPEZIFIKOAK:

                   Zientifiko-Teknikoa: Industria Teknologia I

                   Osasun Zientziak: Anatomia aplikatua

                                      1 aukeratzeko:      

                                     - Atzerriko bigarren hizkuntza: Alemana

                                     - Kultura Zientifikoa

                                     

BATXILERGOKO 2. MAILA LOMCE

         

IKASGAI TRONKALAK: Gaztelania eta literatura, Ingelesa, Matematika, Euskal Herriko eta Espainiako historia, Euskara, Erlijoa

                                  

MODALITATE IKASGAIAK:

                   Zientifiko-Teknikoa: Fisika, Kimika

                   Osasun Zientziak: Biologia, Kimika

            IKASGAI ESPEZIFIKOAK:

                   Zientifiko-Teknikoa: Industria Teknologia II

                   Osasun Zientziak: Lurraren eta ingurumenaren zientziak

                                      1 aukeratzeko:      

                                     - Atzerriko bigarren hizkuntza: Alemana

                                     - Ordenagailu bidezko marrazketa eta diseinua

                                     - Psikologia