Lege oharra

Erabilera baldintzak

Uztailaren11ko 34/2002 Legea ezarrita, Informazio zerbitzu Elkartekoa eta komertzio Elektronikoa (LSSI-CE), ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZA web www.lasalleeibar.com gunearen titularra dela adierazten du. Lege honi dagokion 10. Artikuluaren arabera, ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZAk, honako datuen arabera, informatzen du:
Web gune honen titularra ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZA da, CIF G20063020 eta helbidea C/ SAN JUAN 7 - 1o, 20600 EIBAR, GIPUZKOA, datuen Babes Enpresaren helbide elektronikoa harremanetarako hauxe da: isasi@lasalle.es edo azitain@lasalle.es

Erabilera eta ardura erregimena

ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZA web gunean bilatzeak, sartzeak eta erabiltzeak erabiltzaile egiten du, beraz onartu egiten dira, ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZA web
gunea erabiltzean, erabilera baldintzak, dagokionean indarrean dagoen derrigorrezko araudia betetzeko eragozpenik gabe.
ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZA web guneak informazio, datu eta zerbitzu anitz eskaintzen ditu. Erabiltzaileak web gunea zuzen erabiltzeko ardura bete betean onartzen du. Ardura
hau honetara ere zabalduko da:

  • ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZAk igorritako galdetegietan erabiltzaileak emandako informazioa egiazkoa eta zilegizkoa izatea, web guneak eskainitako eduki eta zerbitzuetan sartu ahal izateko.
  • ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZAk eskainitako informazioa, zerbitzuak eta datuak desegoki erabiltzea baldintza hauek bete gabe; legeak, moralak, ohitura onak edo ordena publikoak dioena bete gabe edo beste edozein modutara hirugarren baten eskubideen edo web gunearen funtzionamendu beraren kontra doan edozer.

Ardura salbuetsiak eta lotura politika

ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZA ez da kargu egiten, erabiltzailea web gunean datozen beste web gune batzuetara sartuz jaso duen edukiaz, eta baieztatzen du ez duela beste web
guneetako ezer inolaz ere kontrolatuko. Gainera, ez du bermatuko berea ez den web guneetako baina lotura informatikoaren bidez lor daitezkeen guneek duten zilegitasuna, zehaztasuna eta
baliagarritasun teknikoa.
ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZAk aditzera ematen du bere web gunearen erabiltzaileak kaltetuak izan ez daitezen beharrezko neurriak hartu dituela, web gunean ibiltzetik sortu
ahal diren kalteak.
Ondorioz, ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZA ez da inola ere arduradun egiten Internet erabiltzeagatik erabiltzaileari sortu ahal zaizkion balizko kalteengatik.

Aldaketak

ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZAk egoki deritzon aldaketak egiteko eskubidea du, aurretiko abisurik eman gabe, web gunearen edukian. Bai web guneari dagokion edukiari
dagokionez, bai bere erabilera baldintzetan. Aldaketa horrek legalki baimendutako edozein modutan egin ditzake web gunearen bitartez eta web gunean dauden bitartean bete beharrekoak
izango dira, hurrengo zintzilikatzen direnak egoki baliarazi arte.

Datuen babesa

Ezaugarri Pertsonalen Datuen Babesak 15/1999 Lege Organikoak onetsita, ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZAk informatzen die bere web guneko erablitzaileei enpresak jasotako datu pertsonalak, bere orrialdeetan datozen galdetegien bidez, automatizatuta dagoen txarteldegi batean sartuko dituela, ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZA ardurapean, bi aldeen arteko
konpromisoak errazteko, arintzeko eta betetzeko helburuarekin.
Gainera, ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZAk informatzen du baduela eskubidea sartzeko, zuzentzeko, kentzeko eta ukatzeko helbide honetara idatziz, San Juan, 7- 1. Eskuin.
Erabiltzaileak kontrakoa adierazten ez badio ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZAri, honek bere datuak ez direla aldatu ulertuko du eta erabiltzaileak jakinarazi beharko diola ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZAri edozein aldaketa. ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZAk baimena daukala erabiltzeko, bi aldeen arteko harremanaren fideltasuna bermatuz.

Jabetza intelektuala eta industriala

ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZA, bere horretan edo emaile bezala, bere web gunearen jabetza intelektuala eta industrialaren titularra da, baita edukiena ere (irudiak, soinuak,
audioak, bideoak, software edo testuak, logotipo edo markak, kolore konbinazioak, egitura eta diseinua, erabilitako materialaren aukeraketa funtzionatzeko sartzeko eta erabiltzeko behar diren
ordenagailu programak...)
Beraz, babestutako obrak izango dira, espainiar ordenamendu juridikoak jabetza intelektuala balira bezala ezarriz, zein espainiar araudia zein komunitarioa baita Espainiak izenpetutako materia honi dagozkion Hitzarmen internazionalak.
Eskubide guztiak erreserbatuta Jabetza Intelektualaren legearen 2. Paragrafoan, 8 eta 32.1 artikuluetan datorrenaren arabera, espreski debekatuta geratzen da erreprodukzioa, distribuzioa eta
komunikazio publikoa, baita eskura ipintzea aukera ere, web orri honetako eduki osoena edo zati batzuena, helburu komertzial duena, edozein euskarri digitaletan eta edozein baliabide teknikotan,
ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZAren baimenik gabe.
Erabiltzailea titularitatea duen ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZAren Jabetza Intelektuala eta Industriala errespetatzera behartuta dago. Atarian ikusi ahalko ditu, baita inprimatu, kopiatu eta bere ordenagailuko disko gogorrean nahiz beste euskarri fisiko batean gorde ere, baldin eta bere erabilera propiorako baino ez bada. Erabiltzaileak ezingo du ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZA orrietan instalatutako seguritate sistema edo babesa ezabatu, aldatu, ekidin edo manipulatu.

Egintza legalak, ezartzeko legedia eta jurisdikzioa

ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZAk dagozkion akzio zibilak edo penalak aurkezteko eskubidea dauka, bere web gunea gaizki erabiltzeagatik edo aurreko baldintzak ez betetzeagatik.
Erabiltzailea eta jabetzaren arteko harremana espainiar lurraldean indarrean dagoen araudia ezarriz gauzatuko da. Aldeen arteko eztabaidarik egonez gero, arazoak konpontzeko arbitrajera edo ohiko araudira jo ahalko dute, dagozkion jurisdikzio arauak betez. ASOCIACION PROPULSORA DE LA ENSEÑANZAk bere helbidea Gipuzkoan du, Espainian.